Tag: dziecipracowników

Cze 01
Kim będę jak dorosnę?

Kim będziesz jak dorośniesz? – zastanawiają się na głos rodzice lub pytają swoje…